magnasense-blue-01

Team

Christel Dahlberg

CFO

Christel Dahlberg joined Magnasense AB (former AegirBio AB) as Interim Consultant from Aspia AB in April 2023 and assumed the role as CFO. She holds an overall responsibility of Magnasense's financial operations and oversees the development of the company's financial organization to support strategic and financial goals in a compliant and efficient manner. Christel brings more than 20 years of experience in Finance. She has worked in managing roles both as an employee and as a consultant for more than 5 years. 

She holds a Bachelor of Law and a Bachelor of Philosophy in economics.

(In Swedish)

CFO sedan 2023

Född: 1967

Utbildning och erfarenhet: Jur.kand. examen med skatterättslig inriktning vid Lunds Universitet samt en fil.kand i företagsekonomi. Mer än 20 års erfarenhet som ekonom i olika roller. Mer än 5 års erfarenhet i ledande roller, både som anställd och som konsult. 

Övriga pågående uppdrag: Inga.

Innehav: 50 000 teckningsoptioner

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Christel Dahlberg