Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB har fått programmatiskt godkännande av National Institutes of Health (NIH) för ett tillgänglighetsprojekt

AegirBio AB har fått programmatiskt godkännande av National Institutes of Health (NIH) för ett tillgänglighetsprojekt som ska finansieras inom ramen för NIH/NIBIB:s initiativ Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx). I den första fasen av projektet kan företaget erhålla upp till cirka 1 miljon USD i milstolpsbaserade betalningar med potential för uppföljningsfinansiering om vissa milstolpar som demonstrerar projektets genomförbarhet uppnås. Finansiering är beroende av uppnåendet av de uppställda milstolparna.

Företaget hade ansökt som svar på en uppmaning om COVID-19-hemtester tillgängliga för personer med funktionsnedsättning (https://www.poctrn.org/web/radx-accessible-tests/) med ett projekt baserat på vår framväxande salivtestplattform. 

"Vi är glada över att få detta godkännande eftersom detta projekt ligger nära vår vision om lättanvänd, salivbaserad testning för Covid-19, andra infektionssjukdomar och biomarkörövervakning. RADx-programmet har en historia av att stödja effektfull, banbrytande diagnostik och vi är hedrade över att vara en del av det programmet. Jag är oerhört stolt över vårt team för att ha sammanställt ett övertygande förslag och arbetat nära NIH-personal för att förfina konceptet.", säger Marco Witteveen, VD AegirBio


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-17 20:32 CET.

About Aegirbio

AegirBio is a Swedish diagnostics company founded in 2019 to offer tests to monitor and optimize the dosage of biological drugs via its unique patented technology platform. In June 2020, AegirBio was listed on the Nasdaq First North Growth Market. The company's ambition is, in addition to bringing innovative diagnostic technology to the market, to make diagnostics more accessible, easier to use and to provide accurate and easily transferable results. For more information, see Aegirbio's website www.aegirbio.com

The company's Certified Adviser is Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related link:
Cision