Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har idag den 22 juni 2020 godkänt Aegirbio AB (”Aegirbio” eller ”Bolaget”) för upptagande tillhandel på Nasdaq First North Growth Market.

I samband med noteringen har Bolaget valt att anlita Lago Kapital Ltd som likviditetsgarant för Bolagets aktie. Likviditetsgarantinbörjar löpa från och med den 26 juni 2020.

Handel av aktier och teckningsoptioner i Aegirbio kommer inledas fredagen den 26 juni 2020, under kortnamnet AEGIR förBolagets aktier samt AEGIR TO1 för Bolagets teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Linde, VD,
AegirBio AB
Epost: mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706730968

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka ochoptimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningenväxer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåernaenormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivnaläkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – ellerunderdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi,autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor förläkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio sommål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnäramarknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”)test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se