Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio förbereder listbyte till Nasdaq Stockholm

Styrelsen i Aegirbio AB (publ) (”Aegirbio” eller ”Bolaget”) har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet beräknas kunna ske under första halvåret 2022.

Aegirbios aktie är listad på Nasdaq First North sedan 2020. Bolag har sedan starten haft ambitionen att kunna vara noterad på en reglerad marknad och har löpande sett till att uppfylla de striktare regler vad gäller bland annat redovisningsprinciper som uppställs på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Bolagets styrelse och ledning kommer nu att initiera det arbete som krävs för att förbereda Bolaget för en notering på Nasdaq Stockholm. Målet är att genomföra listbytet under första halvåret 2022. 

”Vi bedömer att Aegirbio är redo för att noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista. Vi har på mindre än ett år sedan Aegirbio noterades på Nasdaq First North, genom att följa den strategi som vi presenterade för marknaden vid noteringen, fått erkännande av Affärsvärlden som det bolag med snabbast värdetillväxt på samtliga börser det senaste året och tagit Bolaget till ett marknadsvärde som kvalificerar oss för en flytt till huvudlistan. En notering på Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel och med listbytet tar vi nu nästa steg för att få tillgång till den internationella kapitalmarknaden och underlätta för fler institutionella investerare att bli ägare i bolaget.” säger Martin Linde VD för Aegirbio.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som AegirBio AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2021 kl. 08:30 CEST.
 

Related links:
Release
Cision