Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio utsedd till Bästa Notering 2020 av Affärsvärlden

Affärsvärlden har idag utsett Aegirbio till Bästa Notering 2020 i mikrobolagskategorin. Under föregående år noterades 47 bolag inom denna kategori i Sverige och Aegirbio var bolaget med den överlägset bästa kursutvecklingen av alla mikrobolag. Från teckningskurs och framåt har aktien stigit med 845 % mer än OMXS30-index. Detta överstiger vida den genomsnittliga relativavkastningen på 85 % i kategorin.

”Ibland blir man extra stolt! Att bli utsedd till årets IPO 2020 av Affärsvärlden är stort och jag som VD blir oerhört smickrad över det bevis på att allt slit faktiskt uppmärksammas och att vårt team får ett erkännande. Vi har följt vår strategi och blivit belönade av marknaden genom en otrolig kursutveckling. Nu jobbar vi vidare i samma hårda tempo och hoppas på att när vi summerar 2021 kunna vara lika stolta över vad vi åstadkommit”, säger Aegirbios VD Martin Linde.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision