Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbios har genomfört sin första försäljning

De första proverna med Aegirbios test MoNator Tysabri är nu testade!

Aegirbio har tillsammans med Abreos Biosciences startat upp testande för personlig uppföljning av behandling av MS sjuka patienter med Tysabri. De första proverna från Dr Foley har testats i veckan.

Det finns idag cirka 16 000 patienter som behandlas med Tysabri i USA. Behandlingen kostar cirka $78 000 per patient och år. Aegirbio kommer nu att koncentrera sig på de 40 till 50 kliniker som ansvarar för behandlingen av de flesta av dessa 16 000 patienter.

MoNator Tysabri är en test för att avgöra mängden aktivt läkemedel i den behandlade patientens blod och på så sätt kunna, för varje enskild individ, ställa in en optimal behandling. Tysabri är ett mycket effektivt läkemedel för behandling av MS men överdoserat ger det mycket svåra biverkningar. Detta, kombinerat med att hur läkemedlet tas upp varierar från individ till individ, gör att informationen från MoNator Tysabri kan bli avgörande för många MS patienters livskvalitet.

"Att nu kunna ta de första riktiga kommersiella stegen in på denna så viktiga marknad för Aegirbio är avgörande. Vi har, trots att COVID-19 givit en del förseningar i logistikkedjan, kunnat ta en test som kan vara avgörande för MS patienters vardag till marknaden. Aegirbio kommer nu att rulla ut testen till de större klinikerna enligt en fastlagd plan, detta under överinseende av Abreos, vår Partner i USA", säger Anders Ingvarsson, tillförordnad CEO i Aegirbio

"Det här är ett ögonblick vi väntat på. Att se vår första test med Veritopteknologin kommersialiserad och därmed öppna vägen för effektivare och säkrare vård är mycket stort för oss på Abreos. Vi kommer nu att arbeta fokuserat med att implementera Tysabritesten här i USA samtidigt som vi tar ytterligare tester för precis dosering av biologiska läkemedel till marknaden tillsammans med Aegirbio" säger Bradley Messmer, CEO och huvudägare i Abreos Biosciences.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com