Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AEGIRBIOS PRESENTATION PÅ ACTRIMS

Kliniska data erhållna med hjälp av en nyutvecklad analys bekräftar hög korrelation mellan saliv och blod för mätning av Natalizumab (Tysabri) samt hypotesen att omvandling av läkemedlet till mindre potent form varierar mellan individer

Natalizumab är mycket effektivt för att lindra påverkan på personer med periodiskt återkommande multipel skleros. När natalizumab administrerats omvandlas en del av det till en mindre potent form. I vilken utsträckning detta sker varierar mellan individer. Vid ACTRIMS 2023 presenterade AegirBio nya kliniska data som erhållits med hjälp av ett nyutvecklad test som kan skilja mellan de två formerna av läkemedlet. Eftersom ökade nivåer av den mer potenta formen av läkemedlet kan kopplas till en sällsynt men mycket allvarlig hjärninfektion, är det viktigt att skilja mellan den potenta och den mindre potenta former av natalizumab när man överväger doseringsscheman. Våra data bekräftade hypotesen att koncentrationen av immunglobulin IgG4 i patientserum, i hög grad påverkar relationen mellan potent och mindre potent läkemedel i kroppen. Dessutom visade våra data att nivåerna av terapeutiska läkemedel i saliv har hög korrelation med nivåerna i blodserum. Användningen av saliv för att övervaka läkemedelsnivåer hjälper till att göra personlig dosering tillgänglig, lätt att implementera och potentiellt förbättra patientens resultat.

Det här är resultat som vi är mycket stolta över att kunna presentera. Korrelationen mellan saliv och blod öppnar nya möjligheter vid övervakning av sjukdom och behandling. När man tittar på den individuella variationen i att omvandla läkemedlet till en mer eller mindre potent form, och den möjliga effekten av detta, är det för mig själva kärnan i individanpassad medicinering”, säger Dr Bradley Messmer, VD AegirBio

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related link:
Cision