Magnasense logo

Investor relations

Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordningen i Magnasense (former AegirBio) fastställer att bolaget ska, baserat på innovativ och precis teknologi, bidraga till en förbättrad behandling av patienter som behöver biologiska läkemedel i sin behandling. Verksamheten ska baseras på teknologi och möjliggöra diagnos och monitorering av läkemedelsdosering från centrallaboratoriet till hemmiljö och därmed förenlig verksamhet. Styrelsen ska ha sitt säte i Lund. Årsstämma ska hållas i Lund. I bolagsordningen finns bestämmelser om bland annat antal aktier, antal styrelseledamöter och revisorer samt årsstämman.

Aktuell bolagsordning

Registreringsbevis Aktiebolag