Magnasense logo

Investor relations

Financial Calendar / Finansiell Kalender

Quarterly reports / Delårsrapporter

Quarter 4 2023 / Delårsrapport Q4 2023 – 2024-03-29

Quarter 1 2024 / Delårsrapport Q1 2024 – 2024-05-17

Quarter 2 2024 / Delårsrapport Q2 2024 – 2024-08-23

Quarter 3 2024 / Delårsrapport Q3 2024 – 2024-11-15

Quarter 4 2024 / Delårsrapport Q4 2024 – 2025-03-28

 

Yearly reports / Årsrapporter

Annual Report 2023 / Årsredovisning 2023 – 2024-05-31

 

Annual General Meeting / Årsstämma

Annual General Meeting 2024 / Årstämma 2024 – 2023-06-28