magnasense-blue-01

Team

Fredrik Häglund

Member of the Board

Fredrik Häglund holds a MSc in Business Administration and a BSc Financial Economics from Lund University.

He is a board member for several companies including Skansporten Fastighetsförvaltning AB, Starfast Fastighetsförvaltning AB and EllingTofta Jordbruks AB.

(In Swedish)

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1975

Utbildning och erfarenhet: Ek. Lic Strategic Management, Business Administration, Lund University (2002), BSc Financial Economics, Economics, Lund University, (2000). Tidigare styrelseledamot i LifeAssays AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Ringtornet Fastigheter AB och Ellingtofta Jordbruks AB. Styrelseordförande i Toftaholm Fastighetsförvaltning AB samt AB Sjöholmen.

Innehav: 186 982 aktier

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.