magnasense-blue-01

Team

Marco Witteveen

CEO, Member of the Board

Mr. Witteveen brings 30 years of Med Tech experience of which the last 20 years focused on Point of Care diagnostics on a global level. He is a business leader with a consistent track record of driving revenue growth and taking market share. He has developed and executed core strategies and built effective teams within Abbott, Biosite, Alere and recently NanoDx.

Mr. Witteveen holds a bachelor’s degree in International Business and a master’s degree in strategic sales & marketing management.

(In Swedish)

Styrelseledamot sedan 2023
CEO sedan 2023

Född: 1969

Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen i International Business vid Hogeschool van Utrecht samt Masters degree i Strategic Sales & Marketing vid NCOI Opleidingen. Mer än 30 års erfarenhet av Med Tech företag med minst 20 års fokus på Point of Care diagnostik på global nivå. Marco har utvecklat och genomfört kärnstrategier och byggt effektiva team inom Abbott, Biosite, Alere och nyligen NanoDx. 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot samt verkställande direktör i det egna bolaget Medestex.

Innehav: 200 000 teckningsoptioner.

Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Marco Witteveen