Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Abreos får bidrag på 850 000 USD för att monitorera Crohns sjukdom

Abreos Biosciences har tilldelats finansiering för fas två av projektet "Personalised precision dosing of anti-TNF biologic therapies” av bland andra National Institute of Health's (NIH). Detta ”Fast Track-award” är andra delen i ett projekt med fokus på behandling av kroniska inflammationssjukdomar. Finansieringen gör det möjligt för företaget att fortsätta utvecklingen av en utrustning för att mäta infliximab läkemedel hos patienter som behandlas för Crohns sjukdom. Personlig dosering ger möjlighet till bättre resultat och minskade behandlingskostnader. Företaget förutspår att produktutvecklingen kommer att slutföras senare i år och att kliniska valideringsstudier som leder till CE- och FDA-godkännande kommer att följas kort därefter.

”Denna utmärkelsen tillåter oss att fortsätta detta spännande och viktiga projekt. I kombination med vårt nya joint venture, Aegirbio, och MagniaReader-plattformen som det ger, har vi nu en tydlig vetenskaplig och kommersiell väg för att föra dessa verktyg till de patienter som behöver dem,” säger Abreos Biosciences VD, Dr. Bradley Messmer.

”Ytterligare ett mycket kraftfullt bevis och stöd för den ide som ligger bakom bildandet av Aegirbio. Marknaden för Remicade/Infliximade beräknas till över $150 miljoner per år, en marknad som kommer att adresseras med MagniaReader tester från Aegirbio," Säger Anders Ingvarsson, tillförordnad VD i Aegirbio.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com