Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Melissa Grant ny medlem i AegirBios vetenskapliga råd

Lund 8 juli 2024 — AegirBio AB, en ledande aktör inom salivbaserade diagnostiklösningar, meddelar idag att Melissa Grant, BSc, MSc, PhD, docent vid University of Birminghams tandläkarskola, är ny medlem av bolagets vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board). Professor Grant bidrar med omfattande expertis inom salivens biokemi och dess tillämpningar inom sjukdomsdetektion.

"Vi är glada över att välkomna Melissa Grant till vårt vetenskapliga råd," säger vd Marco Witteveen. "Hennes omfattande forskning inom biokemi och hennes innovativa metod för sjukdomsdetektion kommer att vara ovärderliga när vi fortsätter att driva våra vetenskapliga initiativ."

Melissa Grant är medledare för Periodontal Research Group vid University of Birmingham och har publicerat över 70 granskade (peer-reviewed) vetenskapliga artiklar, översikter och bokkapitel. Hennes forskning fokuserar på användningen av proteomik för att upptäcka nya biomarkörer och förstå mekanismerna bakom inflammatoriska sjukdomar, inklusive de som påverkar hjärtat, munhålan och njurarna hos människor och djur.

Förutom sina forskningsbedrifter tjänstgör professor Grant som ledare för forskarutbildning, ansvarig för jämlikhet, mångfald och inkludering, samt kurator för utställningsutrymmet Open Wide vid tandläkarskolan. Hon är också en dedikerad ambassadör för allmänhetens engagemang, vilket ytterligare utökar räckvidden och påverkan av hennes arbete i samhället.