Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio erhåller ytterligare milstolpsbetalning under RadX NIH

Lund april, 11 juni 2024 – AegirBio AB, en ledande aktör inom salivbaserade diagnostiklösningar, meddelar idag att bolaget har erhållit sin andra milstolpsbaserade utbetalning på 180 829 USD inom ramen för RadX NIH-programmet. I maj erhöll AegirBio den första milstolpsbetalningen på 148 026 USD enligt detta avtal. Dessa milstolpar bekräftar AegirBios orubbliga engagemang för banbrytande forskning och utveckling.

"På AegirBio är vi fast beslutna att flytta fram gränserna för innovation och främja positiva förändringar inom sjukvården. Dessa utbetalningar från RadX NIH återspeglar vårt teams outtröttliga ansträngningar", säger Marco Witteveen, VD för AegirBio.

När vi firar denna milstolpe förblir vårt engagemang för att avancera med RadX orubbligt. Med löpande stöd från initiativ som RadX NIH och expertisen hos vårt begåvade team är vi väl positionerade för att göra betydande framsteg och ge meningsfulla bidrag till området.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Witteveen, VD, Aegirbio AB
E-post:ir@aegirbio.com

Om AegirBio:

AegirBio är ett svenskt diagnostikbolag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att ta innovativ diagnostisk teknik till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge exakta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Bilagor:
AegirBio erhåller ytterligare milstolpsbetalning under RadX NIH