Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio tillkännager strategiskt namnbyte till MagnOral AB

Lund, 4 maj 2024 – AegirBio AB, en pionjär inom magnetisk testremsateknologi och salivdiagnostik, tillkännager att bolaget, under förutsättning av årsstämmans godkännande den 28 juni 2024, kommer att byta namn till MagnOral AB.

Beslutet har tagits för att anpassa bolagets namn till dess strategiska fokus. "Magn" återspeglar den banbrytande magnetiska testremsateknologin, och "Oral" återspeglar att oral vätska är den primära provtypen. Avsikten med namnbytet är att bättre kommunicera den strategiska riktningen och förstärka varumärkesidentiteten som en pionjär inom magnetisk testremsateknologi och salivdiagnostik.

"Omprofileringen till MagnOral positionerar oss bättre för framtida tillväxt och framgång. Namnbytet understryker vår vision och vårt engagemang för innovation inom hälsa. Namnet tydliggör vårt nuvarande uppdrag och de innovativa lösningar vi utvecklar. Vi tror att det kommer att hjälpa oss att bättre knyta an till kunder och intressenter när vi fortsätter att göra framsteg inom hälsodiagnostik", säger Marco Witteveen, vd för AegirBio.