Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB byter namn till Magnasense AB

AegirBio AB meddelar idag att bolagets namn officiellt har ändrats till Magnasense AB hos Bolagsverket. Registreringen följer Bolagsverkets avslag på det tidigare avsedda och publicerade namnet MagnOral AB. Enligt bemyndigande från årsstämman 2024 har styrelsen för AegirBio därför föreslagit det nya namnet Magnasense AB, vilket registrerades idag. Bolagets aktie kommer att handlas under tickern MAGNA (istället för AEGIR) på Nasdaq First North Growth Market. Dessutom kommer bolaget att lansera en ny webbplats www.magnasense.com den 9 juli 2024 och besök på www.aegirbio.com kommer att omdirigeras till www.magnasense.com.

Detta avgörande beslut, som träder i kraft idag baseras på flera viktiga faktorer som överensstämmer med företagets arv, tekniska framsteg och framtida tillväxtstrategier.

”Att omprofilera till Magnasense är ett medvetet drag som överensstämmer med våra historiska prestationer, nuvarande teknologiska framsteg och framtida ambitioner. Vi är glada över de möjligheter som denna omprofilering ger och förblir engagerade i att leverera innovativa lösningar som förbättrar hälsoresultat globalt,” säger Marco Witteveen, vd för AegirBio.

Arv, innovation och varumärkeskännedom:
Genom namnet Magnasense AB hedrar bolaget sina innovativa rötter samtidigt som det utnyttjar befintlig varumärkeskännedom från produkter som MagniaReader, vilket förstärker företagets rykte som en ledare inom magnetisk testremsateknologi. Magnasense är företagets finska dotterbolag, födelseplatsen för den banbrytande magnetiska teknologin. Bolagets första genombrott och viktiga IP-rättigheter finns under namnet Magnasense. De avancerade teknologier som bolaget för närvarande utvecklar bygger på denna grund, vilket förbättrar och potentiellt utökar den IP-portfölj som är associerad med Magnasense. Dessutom har namnet Magnasense använts i flera år på bolagets finska kontor, vilket ytterligare stärker dess etablerade närvaro och rykte på marknaden.

Mångsidighet i testapplikationer:
Medan bolagets huvudsakliga fokus förblir salivtestning öppnar namnet Magnasense för utveckling av tester med en mängd olika provtyper. Denna strategiska flexibilitet är avgörande för att kunna anpassa bolaget efter marknadens behov och framväxande vetenskapliga möjligheter, vilket säkerställer att bolaget förblir i framkant av diagnostikteknologin.

Strategisk inriktning och framtidsvision:
Beslutet att byta namn till Magnasense AB återspeglar bolagets engagemang för en sammanhängande och strategisk vision. Namnet stämmer överens med bolagets mission om att främja diagnostikteknologier och understryker engagemanget för att bygga vidare på bolagets etablerade expertis. Det positionerar bolaget starkt för framtida tillväxt, vilket möjliggör nya partnerskap, investeringar och marknadsmöjligheter.