Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB förlänger teckningstiden och tiden för betalning i den riktade emissionen av konvertibler och teckningsoptioner

AegirBio AB:s (”AegirBio” eller ”Bolaget”) styrelse har beslutat att förlänga teckningstiden och tiden för betalning i den riktade emissionen av konvertibler och teckningsoptioner till Atlas Special Opportunities, LLC (”Atlas”), till den 31 maj 2023. I övrigt hänvisas till de villkor som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Anledningen till styrelsens beslut är att finansieringen som avtalats med Atlas, bestående av konvertibler om 55 MSEK med vidhängande teckningsoptioner, ännu inte har tecknats eftersom avtalet med Atlas inte kommer att fullföljas om disciplinnämndens beslut innebär avnotering. AegirBio förväntas få besked i disciplinärendet i början av mars 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta: ir@AegirBio.com

Om AegirBio

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Related links:
Förlänger teckningstiden
Cision