Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AEGIRBIO AB GÖR YTTERLIGARE FRAMSTEG OCH SLUTFÖR MILSTOLPE "TILLGÄNGLIGHET" I RADx® TECH-PROGRAMMET

'Banbrytande projekt för tillgänglig multiplex-testning når viktig milstolpe i utvecklingen

AegirBio AB är stolta över att kunna meddela att man framgångsrikt slutfört en viktig milstolpe inom National Institutes of Health (NIH) Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx®) Tech-programmet. Med utgångspunkt i utmärkelsen fortsätter AegirBio att driva innovation med sin digitala multiplex-självtestplattform, speciellt utformad för att förbättra tillgängligheten för personer med nedsatt syn, hörsel och fingerfärdighet.

RADx® Tech-programmet, som syftar till att påskynda utvecklingen av diagnostisk teknik, beviljade AegirBio en utmärkelse för att främja sitt tillgänglighetsprojekt för multiplex-testning. Dagens tillkännagivande innebär att en av de fyra milstolparna har uppnåtts, vilket är ett viktigt steg i programmet som kan ge upp till 1,2 miljoner USD.

Under denna milstolpe har AegirBio framgångsrikt utvecklat och producerat fysiska modeller av plattformen. Rigorösa utvärderingar av tilltänkta användare, särskilt personer med funktionsnedsättning, har genomförts i formativa studier. Dessa studier syftade till att optimera produktdesignen och validera effektiviteten hos plattformens tillgänglighetsfunktioner. AegirBios engagemang för att skapa en användarvänlig, inkluderande diagnostisk lösning är tydlig genom denna prestation.

Kommentar från Marco Witteveen, VD för AegirBio AB:

"När vi nu avslutar denna milstolpe är vi stolta över att kunna dela med oss av framstegen i vårt tillgänglighetsprojekt inom ramen för RADx® Tech-programmet. Utvecklingen och valideringen av fysiska modeller, med direkt input från våra tilltänkta användare, understryker vårt engagemang för att göra en meningsfull inverkan. AegirBio förutspår en framtid där innovativ diagnostik inte bara är tekniskt avancerad utan också tillgänglig och fördelaktig för alla individer, inklusive de med funktionsnedsättning."

AegirBios RADx® Tech-projekt finansieras delvis av federala medel från National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB), National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, enligt kontrakt nr 75N92023D00001.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB; adviser@eminova.se

Related link:
Cision