Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB kommer att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.

Aegirbio har tidigare meddelat att bolaget skall finansieras genom en IPO under årets första sex månader och ambitionen var Spotlight Stock Market. Kapitalet som tas in skall användas för att expandera den försäljning som redan startat i USA av bolagets test för behandling av MS patienter samt lansera ytterligare produkter inom precisionsdosering av biologiska läkemedel.

- Bolagets ambitioner har vuxit under resans gång och vi tror därför att börja på Nasdaq First North Growth Market, via en reglerad marknad i Sverige, sikta på att notera Bolagets aktie på en börs utanför Sverige inom en ganska snar framtid, är vägen framåt. Efter de diskussioner Aegirbio har haft med Nasdaq First North Growth Market, där Bolagets framtida tillväxtambitioner har presenterats, drar vi slutsatsen att First North, som varande en del av Nasdaqfamiljen, passar Aegirbios ambitioner bäst, säger Anders Ingvarsson, VD för LifeAssays AB.

Ansökan beräknas inte avsevärt förändra bolaget tidplan till IPO utan skall vara slutförd under första halvåret 2020.

- Vår ambition växer för varje dag då vi ser vilken potential bolaget har. Vi följer vår aggressiva tillväxtplan, har lanserat första testen i USA och ser att vi i övrigt ligger enligt den väg vi stakat ut. Med Nasdaqs hjälp så kommer vi även att kunna nå kunder och investerare utanför Sveriges gränser, säger Anders Ingvarsson.

Rådgivare
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare till Aegirbio AB i samband med noteringen och den kapitalanskaffning som kommer att ske under våren 2020.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com