Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB laddar för lansering men skjuter på lanseringen någon/några veckor

Aegirbio har som tidigare meddelat en klinisk studie pågående i Liverpool.  Studien fortgår men antalet patienter har drastiskt minskat på sjukhuset så för att kunna slutföra studien sätter vi nu upp studien på ytterligare ett sjukhus. Detta kommer medföra att slutet av studien förskjuts med någon/några veckor. Signalerna är bra och vi kan med stor sannolikhet säga att testet kommer att godkännas. Nu när denna situation har uppstått, har vi valt att utveckla studien till att även omfatta handhavande. Det innebär att förutom att sälja till professionella aktörer kommer vi att kunna erbjuda testet även till hemma bruk, dock inte i första skedet.

I väntan på godkännande har vi valt att fokusera på att göra bolaget redo för lansering. Detta har vi gjort genom att börja arbetet med att skriva avtal med distributörer i Europa och att ta fram en aggressiv lanseringsplan i USA. Vidare håller vi på att skala upp vår produktion och dessutom knyta upp tredjeparts leverantörer för att kunna uppfylla det marknadsbehov som vi ser finns. Detta framför allt när produkten lanseras för hemmabruk.

Vi hoppas att inom någon/några veckor kunna påbörja försäljningen. CE märkningsprocessen och FDA processen är fullt i gång och så fort Aegirbio får in tillräckligt med data från våra kliniska studier kommer bolaget att börja sälja produkten.

”Oerhört irriterande att snubbla på mållinjen och behöva flytta fram försäljningsstarten. Vi har en produkt som både vi och våra distributörer tror mycket på men vi måste komma upp till rätt antal patienter för att kunna slutföra CE märkning och FDA. Dock är vi mycket glada över att efterfrågan verkar att växa för varje dag och att vi tror oss kunna skriva avtal med flera starka distributörer som både har kontakter till sjukvård, apotek och dagligvaruhandeln” säger Vd Martin Linde.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-30 15:38 CET.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision