Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB lämnar in patentansökan

AegirBio AB har lämnat in en ny prioritetsskapande patentansökan till Europeiska patentverket (EPO). Ansökan syftar till att skydda terapeutisk användning av så kallade rekombinanta humana ”Iodothyronine Deiodinases” (DIOs). 

DIOs har en stor potential att kunna användas för behandling av till exempel brist på sköldkörtelhormon, så kallad hypotyreos. Medan majoriteten av dagens sköldkörtelterapier består av små molekyler, kan rekombinanta DIOs bli en av de första biofarmaceutiska behandlingarna vid sköldkörtelproblem. 

"Vi har preliminära in vivo data som visar att DIOs ger en ökning av f-T3 hos råttor. DIOs har därmed  god potential att kunna användas till att behandla patienter som drabbats av hypotyreos. Denna studie inleddes under våren 2021 och avslutades förra veckan. Med dessa goda resultat går AegirBio nu vidare för att söka strategiska partners som kan planera prekliniska studier, och på sikt utveckla ett läkemedel för de drygt 4 procent av befolkningen som lider av denna folksjukdom." säger Anders Ingvarsson, styrelseordförande i AegirBio.

Den aktuella studien bygger vidare på den patenterade teknologi för patientnära diagnos av sköldkörtelrelaterade sjukdomar som ingick vid förvärvet av Thyrolytics.

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | Adviser@eminova.se

Related links:
Release
Cision