Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB säkrar produktionskapacitet

Aegirbio har tillsamman med tredjepartsleverantörer säkerställt att man skall kunna leverera upp till 9 000 000 tester per månad med start i augusti. Detta för att säkerställa att man skall kunna möta den stora efterfrågan som just nu finns på bolagets produkter.

Behovet av enkla och säkra tester för att hålla kontroll på smittspridningen i länder där vaccinationen inte kommit lika långts om i exempelvis Europa är gigantiskt. För att kunna hålla infrastruktur, turism, skolor, arbetsplatser mm öppna satsar länderna i regionen på ett spritt testande och söker produkter med enkel provtagning och säkra resultat. Aegirbios Covid-19 test har valts för sin enkla provtagning vilket gör det möjligt att använda den för allt från små skolbarn till arbetsplatser där frekvent testande är viktigt och provtagning i näsan inte är möjligt om man vill ha spridning på testandet

”Det är otroligt viktigt för oss att säkra upp produktionen, nu när efterfrågan på våra tester är så enormt stor! Nu när vi har skalat upp produktionen ordentligt, kan vi fokusera ytterligare på att verkligen sälja”, säger Martin Linde, VD Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Release
Cision