Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB signerar ett Forsknings- och Utvecklingsavtal med MediaPharma

Aegirbio AB har idag skrivit under ett forsknings- och utvecklingsavtal med MediaPharma Srl, ett italienskt bioteknikbolag som fokuserar på nya läkemedel för att bota cancer. Genom detta avtal avser Aegirbio att utveckla dessa läkemedel tillsammans med MediaPharma inom onkologi och andra områden.

Det unika i samarbetet är att Aegirbios Veritope-teknologi kan kopplas samman med MediaPharmas läkemedelsportfölj redan i utvecklingsfasen av läkemedlen. Therapeutic Drug Monitoring, där diagnostik och läkemedel utvecklas tillsammans, kommer att ytterligare förbättra behandlingens träffsäkerhet samt att MediaPharma kommer att snabbare och säkrare kunna ta sig igenom de kliniska stegen för läkemedel.

Detta är ett stort steg där Aegirbio öppnar upp ett nytt affärsområde kring ”Companion Diagnostics” Vi är övertygade om att detta kommer att bli en standard för läkemedelsbolagen när man tar fram läkemedel, att man har både monitoreringen och läkemedlet i fokus hela tiden.

”MediaPharma har beslutat att gå samman med Aegirbio genom att använda sin veritopteknik tillsammans med vår portfölj, inklusive monoklonala antikroppar, bispecifics och antikropp-läkemedelskonjugat (ADC), under utvecklingsfasen. Vi tror att tillägget av terapeutisk läkemedelsövervakning kommer att öka behandlingsnoggrannheten för patienter”, säger Stefano Iacobelli, VD för MediaPharma Srl.

”Att få möjligheten att tillsammans med ett läkemedelsutvecklingsbolag nyttja vår Veritope-teknologi är spännande. Vi tror att detta är framtiden för läkemedelsframtagning, där man redan tidigt ser till att individualisera medicineringen. Dessutom är vi övertygade att detta kommer att snabba på och säkerställa de kliniska testerna. Att ett framgångsrikt team såsom MediaPharma vill samarbeta med oss, ser vi som ytterligare ett bevis för vår teknologi” säger Martin Linde VD för Aegirbio AB

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision