Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB sjösätter ny strategi ”från Precisionsdiagnostik till Precisionsmedicinering” med långsiktigt mål att noteras på större lista

Styrelsen i Aegirbio har valt att uppdatera och tydliggöra sin strategi. I stora drag kan man sammanfatta strategin med att bolaget i närtid kommer att fokusera på att utveckla sin verksamhet och bygga ett multidiagnostikbolag. Detta kommer att ske genom fortsatt utveckling av nuvarande teknik samt genom förvärv av kompletterande bolag. Bolagets långsiktiga mål är att snabbt växa och därefter utvärdera notering på större reglerad marknad. Idag erbjuder vi teknologi för att övervaka och optimera doseringen av existerande behandlingar. Vi ser också att det finns intresse från biotechbolag att ytterligare koppla samman läkemedel med vår plattform för att effektivisera utvecklingen av deras läkemedel och effekten av behandlingen när läkemedlet lanseras. En mycket intressant marknad för Aegirbios teknologier.

Under noteringsprocessen genererade Aegirbio, förutom ett stort intresse från investerare, också ett stort intresse från bolag med kompletterande teknik. Utifrån detta har bolaget gjort en strategisk analys och konstaterat att med den spetskompetens som är knuten till bolaget finns det stora möjligheter gällande samtliga områden inom diagnostik då precisa mätresultat genom högkvalitativa tester möjliggör för effektivare behandlingar. Veritopteknologin ger oss en exakt kemi när vi tar fram de olika testerna och MagniaReader teknologin överlägsen precision inom immunologiska tester när testsvaret skall avläsas.

Med kompletterande förvärv kan Aegirbio dra nytta av ett antal gemensamma funktioner som kommer att få bolaget att snabbare nå kassaflöde och positiva resultat

Fokus kommer att vara på bolag som verkar inom patientnära testande med avsikt att förenkla och förbättra diagnos och behandling av sjukdomar. Rätt person skall ha rätt medicin i rätt dos under rätt tid. Aegirbio siktar på att bli världsledande inom denna nisch och det innebär att vi ser att Aegirbio förutom att erbjuda robust och precis diagnostik till patienter som behandlas med biologiska läkemedel, även kan bli en partner till Bolag som utvecklar och säljer läkemedel. Att kunna dosera läkemedel på individnivå har länge diskuterats och vi är övertygade om att vi har verktygen att göra det inom biologiska läkemedel och genom att knyta rätt bolag till oss också inom andra segment.

Aegirbio skall etablera sig som ett företag inom precisions medicin genom att erbjuda kombinationen av diagnostik och läkemedel.  

Fortsatt är givetvis fokus på kund och patientnytta det överordnade. Aegirbio ser att med den nya strategin kommer nuvarande teknik med Veritope och MagniaReader i centrum kunna kompletteras och bolaget kommer att få ett än mer kraftfullt erbjudande till marknaden.

Det långsiktiga målet är att bygga ett så starkt bolag att en notering på en reglerad marknad i annat land kan börjas inom 12 till 18 månader. ”Att hitta en tydlig nisch som dessutom vi anser att vi har världsledande kunskap inom och att där finns många mindre och större bolag som ser sin teknik som kompletterande är riktigt spännande. Att vi ser potentialen att inom 12-18 månader förvärva ett antal bolag som kommer att hjälpa oss att både komma snabbare till en kommersiell framgång med vår teknik (Veritope+MagniaReader) och att kunna bygga stora bolagsvärden känner vi i styrelsen stort tillförsikt inför. När vi såg att denna möjlighet dök upp och att den tillät oss att behålla fokus på nuvarande affärsidé valde vi att revidera vår strategi säger Anders Ingvarsson SO. Framtiden är oerhört spännande för Aegirbio både vad det gäller utrullningen av vårt Tysabritest i USA och vilka möjliga förvärv som ligger framför oss under hösten fortsätter Anders.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ingvarsson SO, Aegirbio AB
Epost: aingvarsson@aegirbio.com
Telefon: +46 706-791878
Martin Linde, VD, AegirBio AB
Epost:mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706-730968

Om Aegirbio
Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se
Denna information är sådan information som Aegirbio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-07-27 09:00 CEST.

Related links:
Release
Cision