Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB stärker sin satsning på Covid-19 och förvärvar Viraspec AB

Som Aegirbio tidigare har meddelat är Covid-19 ett prioriterat område för bolaget. Time to market är avgörande och för att komplettera bolagets erbjudande förvärvas Viraspec AB. Viraspec AB är ett bolag med spetsteknologi kring att detektera om patienten är smittad med Covid -19.

Aegirbios veritopteknik bygger på att precist detektera antikroppar mot exempelvis just det coronavirus som orsakar Covid-19. Det innebär att man kan se om patienten har varit smittad av Covid-19 genom att man tar ett blodprov som analyseras. Viraspecs patent är kring teknologi för att göra enkla blodprovstester känsligare och har nu adderat möjligheten att testa även salivprov för att påvisa om patienten har det virus som orsakar Covid-19, dvs en aktiv infektion. Viraspecs lösning ligger i forskningsfronten och utgör spetsteknologi inom sitt område. Enkelheten i produkten gör att kundunderlaget är mycket stort. En lansering är nära förestående och redan nu är produkter på väg ut för att testas av kunder.

Aegirbios egna utveckling av tester fortgår och vi har kompletterat vår ansökan till NIH i USA och dessutom ansökt om bidrag i Europa. Vi ser att vi är på god väg till proof of concept och att därmed kunna ta steget mot marknaden.

Det är inte bara på grund av Viraspecs Covid-19 test som Aegirbio förvärvar bolaget utan Aegirbio får dessutom tillgång till en kompletterande teknik där Aegirbios Veritopmolekyler kommer att kunna användas för att förbättra prestanda där så är relevant.. Till detta knyter Aegirbio med förvärvet både utvecklingskompetens och produktion som stärker bolagets utveckling av produkter på MagniaReader plattformen.

Aegirbio förvärvar 100% av bolaget genom en emission och betalar 10 miljoner kronor i egna Aegirbioaktier baserat på 25 dagars snittpris 25,28 per aktie

”Vi är mycket stolta över att lyckats att knyta ett så spännande team som Viraspec till oss. Att vi kommer kunna ökar takten och öka kundernas intresse för våra produkter är jag övertygad om. När vi insåg hur enkelt Viraspecs test utförs och att det sker med saliv och inte blod blev vi exalterade. Man har på kort tid lyckas ta sin ide fram till färdig produkt. säger Martin Linde VD.

 ”Viraspec arbetar med produkter vars prestanda är beroende av att väldigt specifika peptider kan produceras exakt och till rimliga priser. Vi ser att samgåendet med Aegirbio och därmed tillgången till Veritopteknologin kommer att göra både Viraspec och Aegirbio framgångsrika på marknaden för test av immunitet och aktiv infektion i patientnära miljö”, säger Robert Porter, VD i Viraspec

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ingvarsson, SO Aegirbio AB
Epost: aingvarsson@aegirbio.com
Telefon: +46 706 791 878

Martin Linde, VD Aegirbio AB
Epost: mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706 730 968

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

Om Viraspec

Viraspec är ett bolag uteslutande fokuserat på s.k. patientnära tester. Bolaget har utvecklat en enkel och robust plattform för att testa antikroppar och virus i blod och salivprover. Testerna är snabba, tar c:a 5 minuter att genomföra och enkla att göra och på så sätt lämpade för tester där ett snabbt svar är avgörande.

Viraspec har i sin ledning personer med mångårig erfarenhet av att utveckla s.k. ”lateral flow” tester vilket ärm samma bas som Aegirbio använder i sina POC tester för MagniaReader och QDA plattformarna. I sina lokaler har Viraspec fullständig utrustning för produktion av test strips till sina och framgent även Aegirbios POC tester 

Viraspec genomför just nu kliniska tester av produkter för antikroppstest i blod och virusidentifikation i saliv hos patienter med misstänkt Covid-19 smitta, inför en snar lansering.

 

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som Aegirbio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2020 kl. 08:45 CET.