Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB tecknar distributionsavtal för Covid-19 test och får samtidigt en order om minst 40 miljoner kronor

Aegirbio har idag tecknat avtal för distribution av Covid-19 test med NowMed Sweden AB som är ett bolag helt fokuserat på Covid-19 produkter. Samarbetet med NowMed Sweden innebär att bolaget skall agera som distributör och samarbetspartner på den skandinaviska professionella marknaden. NowMed Sweden hjälper dessutom till med lager, order och leveranser för övriga världen. Aegirbio kommer själva att svara för försäljningen utanför Norden. Avtalet bygger på att parterna delar på vinsten, vilket gör att Aegirbio kommer att ha kvar möjligheten till de goda marginalerna även långsiktigt. Enbart dagens order har ett värde på minst 40 MSEK för Aegirbio.

NowMed Sweden är ett bolag med stora erfarenheter som sedan utbrottet av pandemin har fokuserat på marknaden för Covid produkter. NowMed Sweden har etablerade kontakter med större regioner, både inom privat och offentlig sjukvård samt med andra företag som har intresse av Covid-19 produkter. Med erfarenheter från att ha levererat närmare tio miljoner nitrilhandskar, en miljoner visir och många miljoner ansiktsmasker till olika instanser har NowMed Sweden en mycket god organisation kring lager- och orderhantering samt logistik och försäljning. Något som Aegirbio kommer att få mycket stor nytta av. ”Intresset för testet har varit så stort att vi blev en smula tagna på sängen. Vi som bolag var ännu inte rustade att kunna hantera så stora förfrågningar eller leveranser. Därför är vi nu mycket glada över att så snabbt ha hittat en relevant aktör som agerar på marknaden, har upparbetade kontakter och dessutom ett fungerande logistikflöde. Att som litet forsknings- och utvecklingsbolag finna en partner som möjliggör för oss att på det här sättet kunna tillgodose marknadens efterfrågan genom att vi snabbt får ut stora volymer av vår produkt är unikt”, säger Martin Linde, VD Aegirbio och fortsätter:

”Att dessutom få en order direkt i denna storleksordning är fantastiskt. Den visar att NowMed Sweden AB verkligen tror på testet och sin förmåga att kunna generar stora försäljningsvolymer.” 

”Med de goda erfarenheterna vi har införskaffat oss från att ha varit några av de första som lyckades förse hälso- och sjukvården samt regioner och kommuner med nödvändiga produkter i början av 2020 så känns det här samarbetet jättebra. Att få möjligheten att företräda Aegirbio är för oss unikt. Vi ser en oerhört stor potential i Covid-19 testmarknaden där vi kommer att kunna nyttja våra redan upparbetade relationer och snabbt komma ut på marknaden med de aktuella testerna. Detta samarbete stärker vår tro om framtiden.”, säger Pär Mellberg, VD NowMed Sweden.

Aegirbios test är ett salivbaserat snabbtest som gör att det är snabbt, enkelt och praktiskt och undviker de problem som upplevs när provtagning med pinne i näsan används. Konsumenten kommer att tillföra sin saliv till en behållare med reagens och hälla vätskan på reagensstickan. Därefter väntar man i 5 minuter för att sedan enkelt avläsa en tydlig linje som visar om man är smittad eller ej.

Olika åtgärder för att begränsa smittan, och nu en allt högre andel av befolkningen vaccinerad, gör att antalet smittade är på tillbakagång. Trots detta är användningsområdena oändliga för en enkel och precis test. Arbetsplatser, skolor, evenemang och inte minst researrangörer kommer under en lång tid framöver att vilja avgöra om man är smittad av Covid-19 eller ej, innan man får tillträde till exempelvis en konsert. Det blir även betydligt enklare att kontrollera en smittspridning på en arbetsplats eller i en skola.

Produkten CE-märks för att användas professionellt och Aegirbio har startat processen för att göra testet tillgängligt för alla. Detta är startskottet för en bred lansering och möjliggör för oss att lansera på ett flertal kontinenter samtidigt.

 

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-04 08:35 CET.

 

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision