Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB:s dotterbolag påkallar skiljeförfarande mot Salofa Oy

AegirBio AB:s (”AegirBio” eller ”Bolaget”) dotterbolag Magnasense Technology Oy (”Magnasense”) har idag beslutat att påkalla skiljeförfarande mot Salofa Oy (”Salofa”) med anledning av att Salofa inte iakttagit sina förpliktelser enligt det avtal som ingicks den 7 juli 2023.

AegirBio offentliggjorde genom pressmeddelande den 7 juli 2023 att ett licens- och distributionsavtal ingåtts mellan AegirBios dotterbolag Magnasense och Salofa innebärande att Salofa gavs tillgång till AegirBios MagniaReader och MagnetoImmunoAssay (MIA) för egen utveckling av tester inom veterinärmedicin. Genom avtalet skulle AegirBio, via Magnasense, sälja sin existerande MagniaReader till Salofa som tar den till marknaden med egenutvecklade tester för häst, hund och katt. Magnasense skulle sedan erhålla intäkter från försäljningen av instrument och royalties på de tester som Salofa säljer till instrumenten.

Salofa har inte iakttagit sina förpliktelser enligt avtalet. Mot bakgrund av detta har Bolaget, efter att ha uttömt möjligheterna för dialog, idag beslutat att påkalla skiljeförfarande genom sitt dotterbolag Magnasense.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB;  adviser@eminova.se

Related link:
Cision