Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio ABs nyförvärv Viraspec AB tecknar avtal med kund för sluttest.

Viraspec AB har tecknat avtal med en kund för att genomföra sluttest av bolagets produkt för test om du är smittad av Covid-19.
Kunden är en återförsäljare i Mellanöstern som kommer att få 100 stycken tester levererad till sig för att kunna få myndigheternas godkännande. Efter godkännande kommer produkten att lanseras på marknaden.

Viraspecs patent är kring teknologi för att göra enkla blodprovstester känsligare och har nu adderat möjligheten att även testa salivprov för att påvisa om patienten har det virus som orsakar Covid-19, dvs en aktiv infektion. Viraspecs lösning ligger i forskningsfronten och utgör spetsteknologi inom sitt område. Enkelheten i produkten gör att kundunderlaget är mycket stort.

”Att så snabbt efter förvärvet kunna presentera att vi tar ett stort steg mot lansering är glädjande. Om testet faller väl ut tror vi att vi kommer att kunna börja sälja produkter i början av nästa år. säger Martin Linde VD.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ingvarsson, SO Aegirbio AB
Epost: aingvarsson@aegirbio.com
Telefon: +46 706 791 878

Martin Linde, VD Aegirbio AB
Epost: mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706 730 968

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2020 kl. 15:40 CET.
 

Om Viraspec

Viraspec är ett bolag uteslutande fokuserat på s.k. patientnära tester. Bolaget har utvecklat en enkel och robust plattform för att testa antikroppar och virus i blod och salivprover. Testerna är snabba, tar c:a 5 minuter att genomföra och enkla att göra och på så sätt lämpade för tester där ett snabbt svar är avgörande.

Viraspec har i sin ledning personer med mångårig erfarenhet av att utveckla s.k. ”lateral flow” tester vilket ärm samma bas som Aegirbio använder i sina POC tester för MagniaReader och QDA plattformarna. I sina lokaler har Viraspec fullständig utrustning för produktion av test strips till sina och framgent även Aegirbios POC tester 

Viraspec genomför just nu kliniska tester av produkter för antikroppstest i blod och virusidentifikation i saliv hos patienter med misstänkt Covid-19 smitta, inför en snar lansering.