Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB:s nyförvärvade dotterbolag Thyrolytics AB är ISO-certifierade

Diagnostikbolaget Thyrolytics AB har en patenterad teknologi för att diagnostisera sköldkörtelrelaterade sjukdomar. Bolaget har nått en viktig milstolpe genom att certifieras enligt ISO 13485, ett krav för att sälja CE/IVD godkända produkter på marknaden. Det innebär att bolaget kan fortsätta sitt arbete med att ta fram ett instrument som kan hjälpa patienter med sköldkörtelrelaterade sjukdomar.

Med förvärvet av Thyrolytics vidgar Aegirbio sitt erbjudande med en precis och unikt enkel testplattform och förstärker därmed sitt erbjudande på marknaden för patientnära tester. Thyrolytics är ett bolag med kompletterande teknologiplattform och produkter nära marknadsintroduktion. Planen för Aegirbio är att kunna lansera Thyrolytics första produkt på marknaden under slutet av 2021.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

 

Om Thyrolytics

Thyrolytics är ett svenskt bolag lokaliserat i Lund med fokus på s.k. patientnära tester. Bolaget har utvecklat och patenterat en egen teknologiplattform med elektrokemisk detektion av ex. hormonnivåer i blod. Thyrolytics är nära marknadsintroduktion av en test av Tyroideastimulerande hormon (TSH). Denna test skall följas av ytterligare POC tester för att möjliggöra effektivare inställning och uppföljning av dosering av de läkemedel som används vid sköldkörtel relaterad sjukdom.

Related links:
Release
Cision