Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio erhåller godkännande av patent från Europapatentverket

Aegirbio AB (”Aegirbio”) har fått sin patentansökan avseende Point-of-care och point-of-need tester för sköldkörtelhormon godkänd av Europapatentverket (EPO). Godkännandet följer det tidigare ”Intention to Grant”- beslut som meddelades den 30 juni 2021.

I och med EPO:s patentgodkännande (patentnummer EP3775180) finns ett europeiskt skydd till och med år 2039. Patentansökan, med ansökningsnummer 19740536.8, vilken EPO har meddelat avsikten att bevilja, avser Thyrolytics biosensorbaserade produkt att användas vid detektering och kvantifiering av sköldkörtelhormonerna T3 och T4 med hjälp av ett enkelt kapillärblodprov. Patentet skyddar användningen av två viktiga enzymer, DIO II och DIO III, för diagnostiska tillämpningar. 

Patentet ger skydd av enheten i Europa fram till 2039. Förutom i Europa har Aegirbio lämnat in patentansökningar för Thyrolytics-apparat i flera andra länder, inklusive USA, Japan Indien och Kina. 


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-10 09:20 CET.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Release
Cision