Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AEGIRBIO erhåller milstolpsbetalning under RadX NIH

AegirBio AB, en ledande aktör inom salivbaserade diagnostiklösningar, meddelar idag att bolaget har erhållit sin första milstolpsbaserade utbetalning på 148 026 USD inom ramen för RadX NIH-programmet. Denna milstolpe bekräftar vårt orubbliga engagemang för banbrytande forskning och utveckling.

"På AegirBio är vi fast beslutna att flytta fram gränserna för innovation och främja positiva förändringar inom sjukvården. Denna utbetalning från RadX NIH återspeglar vårt teams outtröttliga ansträngningar", säger Marco Witteveen, VD för AegirBio.

När vi firar denna milstolpe förblir vårt engagemang för att avancera med RadX orubbligt. Med löpande stöd från initiativ som RadX NIH och expertisen hos vårt begåvade team är vi väl positionerade för att göra betydande framsteg och ge meningsfulla bidrag till området.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB; adviser@eminova.se

Related link:
Cision