Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio erhåller testorder på 100 miljoner kronor med potential på över 1 miljard kronor under 2021

Aegirbio har tillsamman med NowMed fått en första provorder värd cirka 100 miljoner kronor för leverans till Asien. Tillsammans med NowMeds partner i regionen förs långt gångna diskussioner med regeringar och privata sjukvårdskedjor i de angränsande länderna för leverans av mellan 3 och 5 miljoner test, till ett värde överstigande 200 miljoner kronor i månaden, av Bolagets Covid-19 salivtest. Till detta har NowMed tecknat ett exklusivt distributionsavtal med nio länder i Sydostasien inkluderande Kambodja, Thailand, Laos, Vietnam och Singapore.

Behovet av enkla och säkra tester för att hålla kontroll på smittspridningen i länder där vaccinationen inte kommit lika långt som i exempelvis Europa är gigantiskt. För att kunna hålla infrastruktur, turism, skolor, arbetsplatser öppna satsar länderna i regionen på ett spritt testande och söker produkter med enkel provtagning och säkra resultat. Aegirbios Covid-19 test har valts för sin enkla provtagning vilket gör det möjligt att använda den för allt från små skolbarn till arbetsplatser där frekvent testande är viktigt och provtagning i näsan inte är möjligt om man vill ha spridning på testandet

”Det här är en fantastisk dag för oss i Aegirbio likaväl som för vår partner NowMed. Vi förstår att varje order kommer att behöva förhandlas men bara att ta första steget in på en marknad med potential att generera intäkter på över 200 miljoner i månaden är extremt viktigt och fantastiskt kul. Att få en provorder från en myndighet är i sig ett erkännande, att får en provorder på 100 miljoner kronor visar dessutom att motparten är seriös. Vi räknar med leverans senare i sommar av denna order och förbereder oss för liknande order från grannländerna”, säger Martin Linde, VD Aegirbio

”Vi har arbetat med Aegirbio och Covid-19 testen i Sverige under våren och sommaren. Att kunna ta provet via saliv är en stark fördel. Den order vi lade på 1 miljon tester betar vi av i Sverige och Norden och är nu oerhört glada över att vi har fått godkännande av Aegirbio att utnyttja våra kontakter även utanför Norden. Asien är ett första steg där vi nu har distributörsavtal med alla de stora länderna och nu kontaktar vi även länder i Afrika med samma problematik vad gäller vaccinationsgrad och därför behov av enkelt och säkert testande av Covid-19”, Säger Pär Mellberg, VD på NowMed


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-25 10:13 CET.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat.
För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Release
Cision