Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio får första order på drygt 400 miljoner kronor

Aegirbio har tillsamman med NowMed Sweden fått en första ordern värd drygt 400 miljoner kronor för leverans till Asien. Detta är ett resultat av den testorder som vanns i början av juni och skall levereras ut snarast. Leveransen avser Kambodja, Thailand, Laos, Vietnam och Singapore.

Behovet av enkla och säkra tester för att hålla kontroll på smittspridningen i länder där vaccinationen inte kommit lika långt som i exempelvis Europa är gigantiskt. För att kunna hålla infrastruktur, turism, skolor, arbetsplatser öppna satsar länderna i regionen på ett spritt testande och söker produkter med enkel provtagning och säkra resultat. Aegirbios Covid-19 test har valts för sin enkla provtagning vilket gör det möjligt att använda den för allt från små skolbarn till arbetsplatser där frekvent testande är viktigt och provtagning i näsan inte är möjligt om man vill ha spridning på testandet

”Nu bevisar vår distributör i Asien att man verkligen lyckats med sin införsäljning till länderna i regionen. Det här är det slutgiltiga beviset på att Aegirbio får en stark marknadsposition i Asien. Att på mindre än 2 år från bildandet av bolaget få en order på drygt 400 MSEK är något jag är oerhört stolt över. Vi, tillsammans med vår partner NowMed Sweden, kommer att fortsätta att jobba hårt med att ytterligare säkra vår position och vi förväntar oss fler order under hösten.”, säger Martin Linde, VD Aegirbio


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-09 09:05 CET.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Release
Cision