Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio får ny stororder på drygt 400 miljoner till Asien. Vietnam blir nästa land för etablering

Aegirbios test för Covid-19 etableras nu även i Vietnam med en order på drygt 400 miljoner. Testerna kommer att levereras under augusti till oktober. Detta är en tilläggsorder till de 400 miljoner som beställdes från Thailand för en dryg vecka sedan. Det innebär att Aegirbio fortsätter sin expansion med avsikt att täcka hela regionen med en befolkning på 600 miljoner innevånare.

”Vårt arbete med att etablera oss i Asien bär frukt. Planen att med Thailand som bas gå vidare in i grannländerna och erbjuda högkvalitativa, enkla och robusta Covid-19 tester i saliv levererar. Detta är bara början och vi jobbar aktivt på att höja produktionskapaciteten ytterligare för att kunna mätta marknaden.

AegirBios och våra kunders prognos för denna del av världen är att man kommer att ha mycket stort behov av denna typ av tester för lång tid, minst 12 månader, framöver. Det är glädjande att nu även Vietnam ser att vår test skall vara en viktig del av deras smittspårning och det borgar för att vi kommer att kunna sälja stora volymer under lång tid., säger Martin Linde, VD i Aegirbio.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-16 08:44 CET.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Release
Cision