Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio har fått godkännande från det anmälda organet (Notified Body) att förlänga hållbarheten för sitt Covid-19-antigentest

AegirBio har fått formellt godkännande från det anmälda organet på sin begäran om att förlänga hållbarheten för sitt Covid-19-antigentest. Godkännandet baseras på stabilitetsdata i realtid som visar att produkten kan lagras i 24 månader med samma prestanda. Detta innebär att dagens lager om drygt en million tester har hållbarhet till sommaren 2023.

"Den förlängda utgångsdatumet ger oss tid att fortsätta arbeta med etablerade och nya kontakter inom områden som vi vet är känsliga för utbrott på grund av låg vaccination samt utöka direktförsäljningen genom att använda befintliga och nya försäljningskanaler," säger Dr Bradley Messmer, VD för AegirBio

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-24 16:58 CET.

Om AegirBio

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Related links:
Release
Cision