Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio har fått preliminärt godkännande av European Patent Office

Aegirbio AB ("Aegirbio") har erhållit meddelande från Europeiska patentverket ("EPO") att myndigheten har för avsikt att bevilja Bolagets patentansökan för Point-of-care och point-of-need tester för sköldkörtelhormon. I huvudsak innebär detta att EPO avser att godkänna bolagets ansökan.

Patentansökan, med ansökningsnummer PCT/EP2019/068869,  vilken EPO har meddelat avsikten att bevilja, avser Thyrolytics biosensorbaserade produkt att användas vid detektering och kvantifiering av sköldkörtelhormonerna T3 och T4 med hjälp av ett enkelt kapillärblodprov. Patentet skyddar användningen av två viktiga enzymer, DIO II och DIO III, för diagnostiska tillämpningar. Dagens meddelande innebär att EPO avser att godkänna bolagets patentansökan men att ett antal administrativa åtgärder kvarstår innan ett slutligt godkännande kan utfärdas. Patentet ger, när det beviljas, skydd av enheten i Europa fram till 2039. Förutom i Europa har Aegirbio lämnat in patentansökningar för Thyrolytics apparat i flera andra territorier, inklusive USA, Japan Indien och Kina. 

"Beviljandet av patent för vår Thyrolytics-enhet är en viktig del i vårt arbete med att bygga värde i vår diagnostiska patentportfölj. Förutom enheten har Thyrolytics ett ambitiöst program för läkemedelskandidater med syfte att hjälpa de 20% av hypotyreospatienter som inte svarar på Levothyroxine idag " säger Mohamad Takwa, VD för Thyrolytics. 

"Vi är mycket glada över att granskningen av vår ansökan slutfördes snabbt och att vi nu har tagit ett stort steg mot att få patent på en stor och viktig marknad som sköldkörtelmarknaden. Bara i Sverige finns en halv miljon sköldkörtelpatienter enligt Svenska sköldkörtelföreningen. Detta är ytterligare ett steg mot att bli världsledande inom terapeutisk läkemedels monitorering, säger Martin Linde, VD för Aegirbio.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision