Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio har genomfört en Pre-IPO och tagit in 4,5 msek

Aegirbio har tillförts 4 500 000 i en första finansieringsrunda. Kapitaliseringen baserades på ett värde på bolaget om 70 miljoner kronor "pre money".

Bolagets ambition att ta in pengar nu är för att snabbt komma igång med försäljning i USA. Detta ligger i linje med den plan som ligger för bolaget och har alltså genomförts med gott resultat.

Aegirbios test för uppföljning av behandling med Tysabri, ett läkemedel för behandling av patienter med Multiple Sclerosis MS, kommer nu att sättas upp i USA. Bolagets organisation i USA ges resurser att starta försäljningsarbetet, i första hand genom att säkra att provflödet från de kliniker som redan anmält intresse startas. Bolagets arbete med att föra över den testen till MagniaReader kan påbörjas lika väl som arbetet med testen för uppföljning av behandling av bröstcancer med herceptin på MagniaReader.

I USA finns det 14 000 patienter som behandlas med Tysabri och med en laboratorietest plus en test på MagniaReader uppskattas värdet på marknaden vara ca 700 miljoner kroner.

"Vi ser fram emot att kunna erbjuda kliniker och patienter ett starkt verktyg för att följa upp de patienter som behandlas med Tysabri. Redan genomförda utvärderingar tillsammans med Dr Foley från Rocky Mountain Multiple Sclerosis Clinic har visat att vår test kan hjälpa kliniker att förstå variationen i läkemedelsnivåer mellan patienter och därigenom ge viktig information till hjälp för behandlande läkare att optimera behandlingen," säger Dr Bradley Messmer, VD i Abreos Biosciences och FoU chef i Aegirbio.

"Med resurserna ifrån denna pre-IPO tar vi nu sats mot noteringen på Spotlight Markets under årets första hälft. Teamet i USA kan fokusera på den logistik som krävs för att få upp Tysabritestens provvolymer och naturligtvis arbetet med att rekrytera nya kunder. I Europa blir vårt fokus att ta fram de första testerna på MagniaReader plattformen," säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays AB och tf VD i Aegirbio.

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare till Aegirbio AB i samband med denna Pre-IPO och gör även det för den noteringen och den kapitalanskaffning som kommer att ske under våren 2020.