Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio Lanserar monitorering av MS på ACTRIMS Forums möte i Florida USA den 27/2

ACTRIMS är en organisation fokuserad på forskning och behandling av personer med Multiple Skleros, MS. Här samlas kliniker som dagligen konfronteras med frågor runt uppföljning av patienter behandlade med Tysabri. Under mötet lanserar Aegirbio Bolagets LDT test för att mäta mängden aktivt läkemedel i blod. Resultatet hjälper läkaren att individuellt ställa in den mängd läkemedel som patienten behöver och förbättrar därigenom livsvillkoren för patienter med MS behandlade med läkemedlet Tysabri.

”ACTRIMS Forum är ett utmärkt tillfälle för oss att lansera Aegirbio. Vi får träffa de kliniker som är aktiva inom området MS och kan presentera vår test service för dem. Att vi dessutom kan hänvisa till att kollegor som deltagit i valideringen av testen planerar att använda den, är väldigt positivt.”, säger Anders Ingvarsson tillförordnad CEO i Aegirbio.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com