Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio lanserar snabbtest för Covid-19

Aegirbio är nu vid lanseringstidpunkten för Viraspec Covid-19. Testen är ett salivbaserat snabbtest som gör att det är snabbt, enkelt och praktiskt och undviker de problem som upplevs när provtagning med pinne i näsan används. Konsumenten kommer att tillföra sin saliv till en behållare med reagens och hälla vätskan på reagensstickan. Därefter väntar man i 5 minuter för att sedan enkelt avläsa en tydlig linje som visar om man är smittad eller ej.

Olika åtgärder för att begränsa smittan, och nu en allt högre andel av befolkningen vaccinerad, gör att antalet smittade är på tillbakagång. Trots detta är användningsområdena oändliga för en enkel och precis test. Arbetsplatser, skolor, evenemang och inte minst researrangörer kommer under en lång tid framöver att vilja avgöra om man är smittad av Covid-19 eller ej, innan man får tillträde till exempelvis en konsert. Det blir även betydligt enklare att kontrollera en smittspridning på en arbetsplats eller i en skola.

Produkten CE-märks för att användas professionellt och AegirBio har startat processen för att göra testet tillgängligt för alla. Detta är startskottet för en bred lansering och möjliggör för oss att lansera på ett flertal kontinenter samtidigt.

”Att vi som bolag lyckats med att ta fram en konkurrenskraftig produkt, CE märka den och lansera den brett är en oerhörd styrka. Marknaden är just nu näst in till omättlig och vi har en ambition att hitta distributörer som kan hjälpa oss ut på flera olika marknader. Att Covid-19 är på tillbakagång är mycket glädjande men påverkar inte den stora efterfrågan på enkla snabbtester som vi bedömer kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Dessutom ser vi att vi kommer vara redo för andra varianter av virus och då snabbt kunna agera. Slutligen måste jag än en gång lyfta fram Aegirbios utvecklingsteam som har jobbat dag och natt för att göra detta möjligt” säger Vd Martin Linde

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision