Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio lanserar test som påvisar om man som individ har antikroppar mot Covid-19 efter vaccination

Den framgångsrika lanseringen av Viraspec™ Covid-19 antigentest följas nu av lanseringen av ett snabbtest för att verifiera en individs svar på vaccination.

En lyckad vaccination leder till att antikroppar för att neutralisera Covid-19 bildas i blodet. ViraspecTM COVID-19 Neutraliseringstest kommer med hög precision att upptäcka sådana antikroppar och hjälpa till att verifiera statusen för individens immunsvar. Det är bevisat att halten av antikroppar över tiden går ner och då kan vi påvisa detta genom testet. Detta är den första i raden av snabbtester som kommer att lanseras de kommande sex till nio månaderna.

"Införandet av det nya testet kommer inte bara att stärka vår närvaro på Covid-19-marknaden utan det bidrar också till vår växande portfölj av självtester i byggandet av varumärket Quretest. Vårt nya serologitest kan påvisa kroppens immunsvar mot covid-19-vaccination och som jag har sagt tidigare - alla indikationer pekar på att pandemin är långt ifrån över. Så, ett snabbtest som visar att en person är eller inte är tillräckligt skyddad efter vaccination är av stort intresse för oss alla”, säger Martin Linde, VD för Aegirbio.

 

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-29 08:48 CET.

 

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Release
Cision