Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio senarelägger publiceringen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022

AegirBio AB (”Bolaget”) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 kommer att publiceras så snart som möjligt, dock senast den 14 juli 2023, på Bolagets hemsida. Tidigare kommunicerat publiceringsdatum var att årsredovisningen skulle offentliggöras senast den 30 juni 2023.

Senareläggningen beror på att arbetet med årsredovisning och revision har blivit försenat och inte kunnat slutföras i tid.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Related link:
Cision