Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio utser Niklas Andersson till ny CFO

AegirBio AB meddelar att bolaget utsett Niklas Andersson till ny CFO för AegirBio AB. Niklas kommer tillträda sin tjänst som CFO den 16 januari 2023. Jonas Persson, bolagets interima CFO kommer att kvarstå som interim CFO till den15 januari 2023 och därefter i en roll som rådgivare till bolaget under en överlämningsperiod till den 28 feb 2023.

Niklas Andersson har en civilekonomexamen från Lunds Universitet och kommer med flerårig erfarenhet från en noterad miljö från sin tid som CFO på Precise Biometrics AB. Därefter har Niklas även skaffat sig mångårig erfarenhet från flera roller bl.a hos Skatteverket och som koncernredovisningskonsult inom Perstorp Holding AB.

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel. ”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar. Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har AegirBio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. AegirBio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för:

1. Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel

2. Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler.

3. Point of Need, kvantitativa hemtester för sjukdomar och behandlingar.

4. Snabbtester för indikativa och snabba resultat.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | Adviser@eminova.se

Related links:
Release
Cision