Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbios ansökan hos Eurostar för ”Covid19 detection” rankas på 27:e plats av 550 sökande

Aegirbios ansökan om finansiellt stöd från Eurostar för projektet "A cost-effective and broadly applicable mimetope based diagnostic platform for high-impact pandemics” har rankats som nummer 27 av 550 ansökningar. Aegirbios har tillsammans med partner i Tyskland ansökt om delfinansiering av sin precisa antikroppstest för Covid-19 från Eurostar. Beslut kring möjlig finansiering kommer senare.

Projektet skall ta fram en ny plattform för patientnära (POC) serologitester där den första applikationen är Covid-19. Aegirbios Veritopmolekyler kan användas för att mycket precist reagera med patienters antikroppar mot exempelvis virus och bakterier och de är relativt enkla att ta fram samt avsevärt mer kostnadseffektiva att producera i de volymer som krävs än dagens produkter. Detta innebär att fullt utvecklat kommer Aegirbio att snabbt kunna anpassa plattformen till nya virus varianter.

"Det här är ett avgörande bevis för vår teknologi. Att bli tilldelad en ranking som nummer 27 av 550 ansökningar är ett oomtvistat bevis på styrkan i vår teknologi. Vi ser möjligheten att i det här projektet bli ledande i POC testande där den precision som vår Veritopteknologi, kombinerat med MagniaReaders överlägsna känslighet, gör det möjligt för oss att ta fram tester med hög träffsäkerhet, att följa hur patienters antikroppar utvecklas och detta snabbt och till överkomliga produktionskostnader", säger Martin Linde, VD i Aegirbio

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision