Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbios Covidtest levererar övertygande resultat i italiensk och svensk studie

Den snabba och enkla test för virus i saliv som Aegirbio erbjuder i och med förvärvet av Viraspec har testats i två studier med bra resultat. 

Studierna genomfördes på Linköpings universitet och vid Pescaras sjukhus i Pescara Italien. Studierna var baserad på att man jämförde Salivtestet med PCR, den gyllene standarden idag för påvisande av virus. Samtliga prover med förekomst av viruset enligt PCR resultat hittades även i Aegirbios test och de som PCR definierat som negativa dvs utan virus, var negativa i Aegirbios test.

”Vi har genomfört två studier utanför vårt laboratorium, med kvalificerade samarbetspartners, för att jämföra vår snabbtest i saliv med PCR. Att vi har total överensstämmelse med PCR och att vår test även hittar prover med väldigt låga viruskoncentrationer utan att vi ser falskt positiva svar, gör oss väldigt stolta. Detta är ett tydligt bevis på att vår produkt fungerar och vi skalar nu upp produktionen för att slutföra arbetet inför lansering under Q1 nästa år.”, säger Mohamad Takwa, COO på Aegirbio AB.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision