Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbios salivtest godkänd av Thailands FDA som hemtest och Bolagets första stora leverans genomförd

Aegirbios test för Covid-19 för detektion i saliv är som meddelats redan godkänts av den thailändska motsvarigheten till FDA (Amerikanska läkemedelsverket) för att säljas på den thailändska professionella marknaden. Nu har myndigheten även godkänt testen som hemtest.

Genom godkännandet öppnas en än större marknad där Thailand med omgivande länder utgör ett upptagningsområde med över 600 miljoner innevånare. Vi ser idag att regionen går mot nedstängning och volymerna kommer att bli mycket stora. Vi har redan idag kontakter och försäljning till ett antal av dessa länder och deras myndigheter. Aegirbio har redan planerat för att kunna leverera produkter till hemtestmarknaden och säkrat ytterligare produktionskapacitet för att kunna möta efterfrågan. Smittspridningen i området är hög och den thailändska staten har bestämt att Viraspec skall vara en aktiv del i att smittspåra. Baserat på internationella antagande så ser vi att testning för Corona kommer att vara stigande under hela 2022 för att kulminare 2023. För Aegirbio är detta en stor möjlighet!

Förutom godkännandet har Aegirbio levererat ner första stora leveransen, om kring 50 msek, till Thailand och testerna är nu på väg ut till de thailändska konsumenterna. Detta är ett stort steg då vi ser att våra produkter nu används i stor skala samtidigt som vi får positivt kassaflöde.

 ”När vi på kort tid lyckas få ett godkännande i Asien var det stort men att bara ett kort tag efter även få det för hemtest är gigantiskt. Kraven från FDA i Thailand är på samma höga nivå som i resten av världen och detta är ett bevis på att våra tester håller högsta klass. Vårt huvudfokus är nu att leverera på alla kundförfrågningar i Asien, även den gigantiska och växande hemtestmarknaden.  Vi ser att allt vi producerar säljs och att vi med våra samarbetspartners redan diskuterar både slutet av detta året samt redan nu nästa år. Volymerna är mycket lovande! 
Detta är fortfarande i sin linda och vi ser att om vi lyckas på samma sätt i regionens andra länder kommer 2021 och 2022 redan vara succéer”
, säger Martin Linde, VD i Aegirbio.

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-10 13:07 CET.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision