Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBios styrelseordförande har meddelat sin avsikt att lämna styrelsen

Anders Ingvarsson, styrelseledamot i AegirBio AB (”AegirBio” eller ”Bolaget”) sedan 2019, har meddelat sin avsikt att lämna som styrelseledamot och ordförande för AegirBio. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl. 

Anders Ingvarsson kommer att lämna styrelsen i samband med den extra bolagsstämma som styrelsen avser att kalla till inom kort, i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

”Jag är nöjd att kunna konstatera att den finansieringslösning vi framarbetat kommer skapa förutsättningar för AegirBio att fortsätta med RADx® Tech-programmet. Det har varit en stor ära för mig att få leda styrelsens arbete, samt att arbeta med ledningen och alla anställda. Jag är stolt över vad vi har uppnått och ser fram emot att fortsätta följa Bolagets fortsatta utveckling från sidan av styrelserummet”, säger Anders Ingvarsson, styrelseordförande i AegirBio.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-09 08:45 CET.

AegirBio i korthet

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se

Related link:
Cision