Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Avgörande steg i utvecklingen av Aegirbios snabbtest för sköldkörtelsjukdom

Aegirbio meddelar att ett viktigt och avgörande steg i det helägda dotterbolaget Thyrolytics utveckling av snabbtester för diagnos och monitorering av sköldkörtelsjukdom tagits.  Den första prototypen av den handhållna enheten är färdig och har levererats till bolaget för intern validering.

Enheten, som består av ett handhållet instrument och tillhörande engångsreagens, är framtagen för att förenkla livet för personer som lever med sköldkörtelsjukdom. Från ett enkelt blodprov i fingret kommer enheten kunna ge personen snabbt svar på dennes koncentrationer av fT3, fT4, TSH och rT3 och därmed stöd för hur effektiv behandlingen är.

Läsarenheten har utvecklats helt i Lund i samarbete med Sigma Connectivity AB. Enheten är handhållen och har full touch-funktion.   

" Det är spännande tider, vi närmar oss slutet av utvecklingsarbetet och gör oss redo att gå in i den kliniska fasen. Att få validera en prototyp av den unika testplattform för patientnära diagnostik som förvärvet av Thyrolytics gav oss tillgång till, är ett stort steg för Aegirbio. Thyrolytics elektrokemiska teknologi kommer när den är klar att göra det möjligt för oss att fortsätta att utveckla patientnära vårddiagnostik och därmed förbättra livet för många patienter. Jag vill också tillägga att vi är mycket nöjda med det arbete som utförs av Sigma Connectivity-teamet, allt från design till mjuk- och hårdvaruutveckling”, säger Martin Linde, VD Aegirbio AB.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som AegirBio AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl. 08:30 CEST.
 

Related links:
Release
Cision