Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Aegirbio och LifeAssays samt Aegirbio offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med LifeAssays

Bolagsverket har lämnat tillstånd till AegirBio AB (”AegirBio”) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan AegirBio och LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”).

Bolagsverket beräknas registrera fusionen torsdagen den 10 juni 2021. I samband med registreringen av fusionen kommer LifeAssays att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till AegirBio.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i LifeAssays aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i LifeAssays erhålls cirka 0,0616 aktier i AegirBio.[1] LifeAssays aktieägare erhåller aktier i AegirBio dvs. fusionsvederlaget den 14-16 juni 2021. Handel i AegirBios aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

Se även preliminär tidplan nedan som kan komma att ändras beroende på, exempelvis, Bolagsverkets handläggningstider.

Preliminär tidplan:

4 juni 2021

Sista dag för handel i LifeAssays aktie på NGM Nordic SME

7 juni 2021

AegirBio ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket

10 juni 2021

Bolagsverket registrerar fusionen och LifeAssays upplöses

14-16 juni 2021

LifeAssays aktieägare erhåller aktier i AegirBio, dvs. fusionsvederlaget och upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i AegirBio på Nasdaq First North Growth Market

16-21 juni 2021

LifeAssays aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner

 

[1] Antalet fusionsvederlagsaktier, dvs. 4 859 287 dividerat med antalet utestående aktier i LifeAssays.

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Related links:
Release
Cision