Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Korrigering av tidigare publicerad pressrelease om ny COO i AegirBio. Pressreleasen blev felaktigt märkt med hänvisning till lag om värdepappersmarknaden.

Nils Paulsson ny COO på AegirBio Nils Paulsson blir ny COO på AegirBio (publ). Han tar över rollen som COO efter Patrik Elfwing från och med december 2022. Patrik Elfwing lämnar bolaget men kommer vara kvar under sin uppsägningstid för att underlätta överlämningen till Nils samt slutföra de pågående projekt han arbetar med.

Nils Paulsson, f. 1965 har en doktorsexamen i filosofi från Linköping universitet och har, förutom seniora positioner inom SAAB Aeronautics, arbetat som FoU ansvarig på Sveriges Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och inom LifeScience (Agilent Technologies). Han har stor erfarenhet inom projektledning och ledning av organisationer med geografiskt spridda enheter, något som AegirBio kommer att dra nytta av. 

Patrik Elfwing tillträdde tjänsten som COO i september 2021 och har under sin tid i bolaget bidragit till att bland annat att sätta basen för den kommersiella organisationen och reda ut situationen efter bolagets uppbrott från sin tidigare distributör.

”Det har varit spännande, motiverande och stundom även något utmanande att reda ut och få ordning på affärer och processer. Nu är det dags för en ny kraft att ta vid och jag lämnar med varm hand över COO-uppdraget till Nils”, säger Patrik Elfwing.

“Patrik Elfwing har varit en stor tillgång för AegirBio. Vi är väldigt tacksamma för det arbete han har bidragit med och vi önskar Patrik stort lycka till med kommande engagemang. Vi är samtidigt glada för att få in Nils Paulsson i bolaget. Nils kommer att få en nyckelroll i att länka samman AegirBios team runt om i världen, säger Anders Ingvarsson, styrelseordförande i AegirBio.

Om AegirBio

AegirBio är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades AegirBio på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Related links:
Release
Cision