Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

LifeAssays: Aegirbio AB kommer ansöka om notering på Spotlight Stock Market

"Vi har hela tiden sagt att Aegirbio inte skall belasta LifeAssays kassa utan utgöra ett substantiellt värde för våra aktieägare. Det är därför med glädje vi kan meddela att Aegirbio kommer att ansöka om notering på Spotlight Stock Market. Vi förstärker på så sätt Aegirbios kassa för att bolagets ambitiösa satsning på försäljning i USA skall kombineras med utveckling av produkter för den europeiska marknaden. Här är det LifeAssays MagniaReader plattformen som skall användas", säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare till Aegirbio AB i samband med noteringen och den kapitalanskaffning som kommer att ske under våren 2020.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Related Documents: Release
Related Links: Cision